Malicious Apps In Play Store

Comodo gelişmiş uç nokta koruma çözümünü piyasaya sürdü

Comodo güvenliÄŸi daha da saÄŸlamlaÅŸtırıyor

 

Ä°nternette güvenliÄŸin adresi Comodo; yeni ve geliÅŸmiÅŸ uç nokta koruma çözümünü piyasaya sürdü

 

22.02.2016 – Siber güvenlikte dünya devi Comodo, kötü amaçlı yazımlara karşı mücadeleyi bir üst noktaya taşıyacak yeni çözümünü piyasaya sürdü. Comodo; uç nokta güvenliÄŸi çözümü ile hızlı ve güvenilir cihaz yönetimi özelliÄŸini birleÅŸtirdi. Comodo Endpoint Security Manager ve Comodo Device Manager çözümleri, “Comodo Advanced Endpoint Protection” çözümü adı altında birleÅŸti. Comodo Advanced Endpoint Protection Çözümü (GeliÅŸmiÅŸ Uç Nokta Koruma) yeni nesil, katmanlı, ve default deny teknolojisi kullanılarak hazırlandı. Bu platform kötü amaçlı yazılımlar, casus yazılımlar, Trojan’lar ve çalıştırılabilir diÄŸer zararlı programların yol açtığı bilinmeyen salıdırılar ile sıfır gün saldırılarını engelliyor ve izole ediyor. Böylece; bu saldırıları, uç noktara karşı etkisiz kılıyor.

 

Comodo Advanced Endpoint Protection çözümünün temelinde Comodo Client ve Comodo ITSM bulunuyor. Comodo Client; anti virüs, güvenlik duvarı, web’de URL filtreleme, host tabanlı izinsiz giriÅŸleri önleme, tehdit önleme ve dosya repütasyonu özelliklerine sahip.

Comodo ITSM de, güvenlik politikalarının düzenlenmesine ve ÅŸirket uç noktalarının güvenlik altyapılarının mobil cihaz yöneticisi ve uzaktan izleme ve yönetim çözümleriyle görüntülenmesini saÄŸlıyor. Comodo Advanced Endpoint Protection çözümü de; uç nokta üzerinde Comodo VirusScope’tan (dosya analizi) iki katmanlı Specialized Threat Analysis & Protection (STAP) ve bulut özelliÄŸiyle kullanılmakta olan Valkyrie (dosya kararı) ile en üst düzeyde kullanılabilirlik saÄŸlıyor. Bu çift STAP katmanı, bilinmeyen dosyaların tehdit önleme alanında, piyasadaki tüm çözümlere oranla daha kısa süre tutulmasını saÄŸlıyor.

 

Comodo Kurumsal Ürünler BaÅŸkan Yardımcısı John Peterson, “Uç noktalarda kötü amaçlı yazılımların izole edilmesine yönelik geneleksel çözümler default allow, sanallaÅŸtırma, ya da sandboxing teknolojisini kullanmaktadır; bu yöntemler kaynak-yoÄŸundur ve uç nokta performansını negatif etkiler” diyor. Comodo’nun yaklaşımının ise bundan tamamen farklı olduÄŸuna dikkat çeken Peterson; bu farkı ÅŸöyle dile getiriyor:

 

“Comodo; patent bekleyen tehdit önleme teknolojisini kötü amaçlı yazılım sorununa uygulayarak iyi, kötü veya bilinmeyen tüm çalıştırılabilir dosyaların güvenli bir alanda çalıştırılmasına olanak saÄŸlar. Comodo daha sonra her bir çalıştırılabilir dosyayı analiz ederek


 

ya geçiÅŸine izin verir (iyi dosya) ya da siler (kötü dosya); böylece performans etkilenmez ve daha da önemlisi, uç nokta ve aÄŸ her daim korunur ve güvenli kalır.”

 

 

 

Comodo kötü amaçlı yazılım sorununu nasıl çözüyor?

 

Dünyada bir numaralı sertifika otoritesi olan Comodo, 85 milyon uç nokta kullanıcısına sahip olması sebebiyle siber güvenlik alanında özel bir yere sahiptir. Bu özelliÄŸi ile Comodo; baÅŸta yasaklı platform, dünyanın en büyük dijital imzalı uygulaması, uygulama yayımcısı ve hatta iÅŸletim sistemi süreçleri havuzundan yola çıkarak bilinen en iyi dosyaları etkili ÅŸekilde tanımlamasına (beyaz liste) olanak saÄŸlamaktadır. Böylelikle Comodo, 85 milyon tüketici uç noktası kullanıcısının kötü dosyaları Comodo Tehdit Laboratuvarlarına (CTRL) iletmesini saÄŸlar. Bilinmeyen tüm dosyalar otomatik olarak tehdit öneleme alanında çalıştırılarak, dosyaların doÄŸasına iliÅŸkin hızlı karar alınır ve böylece hem kullanılabilirlik artar hem de uç noktalar tehlikeden korunmuÅŸ olur.

 

Comodo Advanced Endpoint Protection çözümünün arkasındaki mühendislik

 

Comodo Advanced Endpoint Protection etkili bir default deny platform kullanmaktadır. Bu platform; bilinen iyi dosyalara izin verirken bilinen kötü dosyaları engeller ve bilinmeyen dosyaları Comodo’nun patent bekleyen tehdit önleme teknolojisini kullanarak izole eder. Bu tehdit önleme modeli yalnızca bilinmeyen uygulamalar veya süreçler için kullanılır. ÖrneÄŸin; Comodo analizi gerçekleÅŸirken tarayıcının tamamı deÄŸil, yanlıca bilinmeyen bir eklenti iÅŸletim sisteminde, hafızada, kayıt defterinde hapsedilir.

Comodo VirusScope teknolojisi bilinmeyen dosyayı uç noktada kötü amaçlı bir davranış veya eylem için analiz eder. Comodo Client da statik, dinamik, hatta insanlı analiz etkileÅŸimlerinden yola çıkan bulut tabanlı hızlandırılmış bir kararın alınması için Comodo Valkyrie çözümünü baÅŸlatmak üzere ayarlanabilir. Comodo Valkyrie; günümüzün tüm rakip çözümlerine oranla daha kısa sürede; ortalama 45 saniye içinde bir bir karara varır.

Hızılandırılmış karar Comodo Client’ın bilinmeyen bir dosyayı hızla bilinen bir dosyaya çevirmesini ve tehdit önlemeyi yeniden baÅŸlatmaya (kötü amaçlıysa) ya da otomatikman izin vermeye (kötü amaçlı deÄŸilse) yönelik eyleme geçmesini saÄŸlar. 85 milyon uç noktaya yüklenmiÅŸ olan kullanıcı tabanıyla sahada test edilmiÅŸ olan Advanced Endpoint Protection çözümü; bilinen ve bilinmeyen kötü amaçlı yazılımların yüzde 99’dan fazlasına karşı koruma saÄŸlamaktadır.

Comodo Advanced Endpoint Protection çözümü yaklaşık bir dakika içinde edinilebilir ve yalnızca 10 MB’lık bir uç nokta kullanım alanı gerektirir. Bu çözüm; büyük ve küçük iÅŸletmelerdeki fiziksel ve sanal uç noktalar için tam güvenlik sunmaktadır.

 

 

Comodo Advanced Endpoint Protection Çözümünün Özellikleri


 

Comodo Advanced Endpoint Protection çözümünde mevcut olan yeni ve geliÅŸtirilmiÅŸ özelliklerden bazıları ÅŸunlardır:

-          Bir dakikayı aÅŸmayan bir süre içinde ulaşılabilen bulut tabanlı yönetim

-          Android, iOS ve Windows cihazlarının tek bir merkezden yönetimi,

-          Tam entegre cihaz yönetimi, uygulama yönetimi ve cihaz güvenliÄŸi

-          Kablosuz katılım ve hırsızlığa karşı telefonumu bul & 'sneak-peek' gibi önlemler

-          Otomatik tehdit önleme; Comodo VirusScope davranış ve eylem analizi

-          Comodo Valkyrie ile statik, dinamik ve SLA tabanlı analiz

-          Cihazın kontrolünün tam olarak saÄŸlanması için uzaktan izleme ve yönetim,

-          Yama yönetimi

-          Çalışan tüm bilinmeyen izole edilmiÅŸ süreçler veya çalıştırılabilir dosyaların iÅŸletme seviyesinde görülebilmesi

-          Ä°ÅŸletme seviyesinde, isteÄŸe baÄŸlı kötü amaçlı yazılım taraması

-          Host Güvenlik Duvarı, Web'de URL filtreleme, dosya repütasyonu, hapsedici koruma, sertifika tabanlı beyaz Liste, kalıcı VPN ve BYOD

 

Comodo Advanced Endpoint Protection Çözümünü OluÅŸturan Teknolojiler ve Platform


 


 

 

Comodo Hakkında

Comodo kuruluÅŸu; her bir dijital iÅŸlemin kendine özgü bir güven ve güvenlik katmanını hak ettiÄŸi ve gerektirdiÄŸi inancıyla kurulmuÅŸ olup siber güvenlik çözümleri alanında global bir inovatör ve geliÅŸtiricidir. SSL sertifikaları, anti virüs ve uç nokta güvenliÄŸi liderliÄŸindeki köklü tarihi ve gerçek tehdit önleme teknolojisi ile; bireyler ve iÅŸletmeler en kritik bilgilerini onaylamak, doÄŸrulamak ve güvenli kılmak için Comodo'nun kanıtlanmış çözümlerine güvenirler. Uç noktaları, aÄŸları ve mobil güvenliÄŸi kapsayan veri koruma özelliÄŸine ek olarak kimlik ve eriÅŸim yönetimi özellikleriyle Comodo'nun kiÅŸiye özel teknolojileri günümüzün kötü amaçlı yazılım ve siber saldırı sorunlarının çözümünde yardımcı olur. Comodo; binlerce ÅŸirketin çevrimiçi iÅŸlemlerini güvenli kılarken 85 milyonu aÅŸkın sayıda masaüstü güvenlik yazılımı yüklemesi ile; Çevrimiçi GüvenliÄŸi SaÄŸlamaktadır. Clifton, New Jersey'deki ABD merkezleri ile; Comodo kuruluÅŸunun Çin, Hindistan, Filipinler, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve BirleÅŸik Krallık'ta ofisi bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için, comodo.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Comodo ve Comodo markası Comodo Group Inc. veya ABD ve diÄŸer ülkelerdeki ÅŸubelerinin tescilli markasıdır. DiÄŸer adlar; ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Comodo tescilli markalarının ve patentlerinin güncel listesi, comodo.com/repository adresinde mevcuttur.

 

Etiketler

#paypal